Politica de confidențialitate

Primiți această notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal deoarece vizitați un site web sau utilizați o aplicație mobilă ("aplicație") de la una dintre societățile grupului Alcon. Prin urmare, această societate procesează informații despre dvs. care constituie "date cu caracter personal", iar Alcon consideră că protecția datelor dvs. cu caracter personal și a vieții private este o chestiune foarte importantă.

 

ALCON ROMANIA S.R.L. („Alcon”), cu sediul social în Bucureşti, sectorul 2, str. Barbu Văcărescu, nr. 301-311, etaj 5, camera 001, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3666/2002, C.U.I. RO 14617759, este responsabilă de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, deoarece decide asupra scopului și mijloacelor în care acestea sunt prelucrate, acționând astfel ca un "operator". În această notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, "noi" se referă la Alcon.

Această notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este împărțită în două părți. Partea I conține informații practice despre datele cu caracter personal specifice pe care le prelucrăm atunci când vizitați site-ul nostru meritisavezi.ro, de ce prelucrăm aceste date și cum. Partea a II-a conține informații mai generale despre datele cu caracter personal personale standard tehnice sau tranzacționale pe care le prelucrăm cu privire la vizitatorii site-urilor și utilizatorilor aplicațiilor noastre, baza legală pentru utilizarea datelor dvs. personale, precum și drepturile dumneavoastră cu privire la toate datele cu caracter personal colectate.

Vă invităm să citiți cu atenție această notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru orice altă întrebare referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal,

Partea I – Informații de bază

meritisavezi.ro este o pagină web de prezentare a operației de cataractă. Pentru navigarea pe acest website nu vă solicităm, și nu este necesar să ne furnizați, informații cu privire la dumneavoastră care ar putea constitui date cu caracter personal. Cu toate acestea, folosim anumite cookie-uri și tehnologii similare, astfel cum este detaliat în continuare.

Cookie-uri și alte tehnologii similare

Alcon dorește să ințeleagă cum este utilizat site-ul nostru web de către vizitatori, și folosește în acest scop servicii de analiză web. Acestea calculează numărul de vizitatori și ne oferă informații cu privire la comportamentul general al vizitatorilor - cum ar fi cuvintele cheie din motoarele de căutare care au condus utilizatorul către site-ul nostru, durata tipică de vizitare a site-ului sau numărul mediu de pagini vizitate. 

Folosim de asemenea serviciul Google Analytics pe acest site. Google Analytics este un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. Google plaseaza pe dispozitivul dumneavoastră un modul cookie - un cookie "de terță parte" - pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului.

Rețineți că ne bazăm, de asemenea, pe cookie-urile obișnuite și alte tehnologii pentru scopurile standard stabilite în partea a II-a de mai jos (de exemplu, pentru a asigura buna funcționare a site-ului sau a aplicației noastre).

 

Partea II – Informații generale

A doua parte a acestei note de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prezintă în detaliu în ce context prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și explică drepturile și obligațiile dumneavoastră atunci când faceți acest lucru.

 • Pe ce bază folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vom prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă nu avem o justificare adecvată prevăzută de lege în acest scop. Prin urmare, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal doar:

 • dacă am obținut consimțământul dvs. în prealabil; 
 • dacă prelucrarea este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs. sau pentru a lua măsuri precontractuale la cererea dumneavoastră; 
 • dacă prelucrarea este necesară pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale sau de reglementare; sau
 • dacă prelucrarea este necesară pentru interesele noastre legitime și nu vă afectează în mod nejustificat interesele sau drepturile și libertățile fundamentale.
 • Rețineți că, atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe această ultimă bază, întotdeauna încercăm să menținem un echilibru între interesele noastre legitime și dreptul dvs. la protecția datelor cu caracter personal. Exemple de astfel de "interese legitime" sunt activitățile de prelucrare a datelor efectuate:

pentru a beneficia de servicii rentabile (de exemplu, putem opta să folosim anumite platforme oferite de furnizori pentru prelucrarea datelor);

pentru a oferi clienților noștri produsele și serviciile noastre;

pentru a preveni frauda sau activitățile infracționale, utilizarea abuzivă a serviciilor și produselor noastre, precum și securitatea sistemelor IT, arhitecturii și rețelelor noastre;

pentru a vinde orice parte a activității sau activelor noastre sau pentru a permite achiziționarea tuturor sau a unor părți a activității sau a activelor noastre de către o terță parte; și

pentru a ne îndeplini obiectivele de responsabilitate corporatistă și socială.

 • Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și către cine sunt transferate? 

Nu vom vinde, nu vom împărtăși sau nu vom transfera în alt mod datele dvs. cu caracter personal altor terți decât celor indicați în această notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cursul activităților noastre și în aceleași scopuri precum cele enumerate în această notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , datele dvs. cu caracter personal pot fi accesate sau transferate către terțe părți specifice identificate în Partea I a acestei note de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și către următoarele categorii de destinatari, atunci când este necesar pentru a atinge astfel de scopuri:

personalul nostru

alți furnizori și furnizori de servicii care ne furnizează produse și servicii; 

furnizorii noștri de sisteme informatice, furnizorii de servicii de cloud, furnizorii de baze de date și consultanții;

partenerii noștri de afaceri care oferă produse sau servicii împreună cu noi;

orice terță parte căreia îi atribuim sau revocăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre;

consultanții și avocații noștri externi în contextul vânzării sau transferului oricărei părți a afacerii noastre sau a activelor sale

Părțile terțe menționate anterior sunt obligate contractual să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi de asemenea accesate sau transferate către orice autoritate națională și / sau internațională de reglementare, executare, autoritate publică sau instanță, în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau reglementări aplicabile sau la cererea acestora.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate, accesate sau stocate în altă țară decât cea în care se află Alcon, care nu oferă același nivel de protecție a datelor cu caracter personal.

Dacă transferăm datele dvs. cu caracter personal către societăți externe din alte jurisdicții, ne vom asigura că vă protejăm datele cu caracter personal prin (i) aplicarea nivelului de protecție impus de legislația locală privind protecția datelor aplicabilă societății Alcon, (ii) acționând în conformitate cu politicile și standardele noastre și (iii) cu privire la jurisdicțiile din afara Spațiul Economic European (adică statele membre UE plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia, "SEE") și a căror legislație nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă nu este altfel specificat, transferând datele cu caracter personal doar în baza clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. Puteți solicita informații suplimentare cu privire la transferurile internaționale de date cu caracter personal și puteți obține o copie a garanției adecvate aplicate prin exercitarea drepturilor dvs., astfel cum se prevede în secțiunea 6 de mai jos.

Pentru transferurile de date cu caracter personal intragrup, Grupul Alcon a adoptat Reguli corporative obligatorii, un sistem de principii, reguli și instrumente furnizate de legislația europeană, într-un efort de a asigura niveluri eficiente de protecție a datelor referitoare la transferurile de date cu caracter personal în afara SEE și Elveția.

 • Cum protejăm datele cu caracter personal? 

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a oferi un nivel adecvat de securitate și confidențialitate datelor dvs. cu caracter personal.

 • Aceste măsuri iau în considerare:

stadiul actual al tehnologiei;

costurile implementării sale;

natura datelor; și

riscul prelucrării.

Scopul acestora este de a proteja împotriva distrugerii sau alterării accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, divulgării sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare.

În plus, atunci când prelucrăm datele cu caracter personal, respectăm următoarele obligații: 

colectăm și prelucrăm numai date cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și nu sunt excesive, așa cum este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus;

- vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal rămân actualizate și exacte (pentru aceasta, vă putem solicita să confirmați datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. și sunteți, de asemenea, invitați să ne informați ori de câte ori există o schimbare în circumstanțele dvs. personale astfel încât sa ne putem asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt actualizate); și

- putem prelucra orice date sensibile despre dvs. pe care le furnizați voluntar în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor și strict conform cerințelor pentru scopurile relevante enumerate mai sus, datele fiind accesate și prelucrate exclusiv de personalul relevant, sub responsabilitatea unuia dintre reprezentanții noștri care este supus unei obligații de secret profesional sau de confidențialitate.

 • Cat timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate sau pentru a respecta cerințele legale sau de reglementare.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în partea I a prezentei note de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, perioada de păstrare este de [24] luni de la ultima utilizare / accesare a site-ul sau aplicația respectivă. Când această perioadă expiră, datele dvs. cu caracter personal sunt eliminate din sistemele noastre active.

Cum utilizăm cookie-uri  sau alte tehnologii similare pe site-urile sau în aplicațiile noastre? 

Cookie-uri

Fișierele cookie sunt fișiere text mici care sunt trimise pe computer când vizitați site-urile noastre sau folosiți aplicațiile noastre. Utilizăm cookie-urile în scopurile stabilite mai sus și în conformitate cu această notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nu folosim cookie-uri pentru a urmări vizitatori individuali sau pentru a vă identifica, ci pentru a obține cunoștințe utile despre modul în care site-ul nostru web și aplicațiile noastre sunt utilizate, astfel încât să putem continua să le îmbunătățim pentru utilizatorii noștri. Datele cu caracter personal generate prin cookie-uri sunt colectate într-o formă pseudonimizată și sub rezerva dreptului dvs. de a vă opune prelucrării acestor date, după cum se arată mai jos.


În special, pe lângă cookie-urile enumerate în Partea I a acestei note de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, putem folosi și următoarele tipuri de cookie-uri obișnuite:

cookie-uri personalizate pentru interfața cu utilizatorul (adică cookie-uri care memorează preferințele dvs.);

cookie-uri de autentificare (adică cookie-uri care vă permit să plecați și să reveniți pe site-urile noastre fără a fi nevoie să vă autentificați din nou);

cookie-uri pentru video-playere (adică fișiere cookie care stochează datele necesare redării conținutului video sau audio și stocarea preferințelor dvs.);

cookie-urile de analiză ale noastre (adică module cookie care memorează paginile pe care le-ați vizitat și furnizând informații despre interacțiunea dvs. cu paginile respective); și

cookie-urile de analiză ale unor terțe părți (adică cookie-uri de la furnizori terți care urmăresc statisticile site-ului nostru și invers).

Rețineți că puteți modifica browserul astfel încât acesta să vă anunțe când i se trimit fișiere cookie. Dacă nu doriți să primiți module cookie, puteți, de asemenea, să refuzați toate modulele cookie activând setările relevante din browserul dvs. De asemenea, puteți șterge și cookie-urile deja setate.

Pentru mai multe informații despre modul de gestionare a modulelor cookie pe dispozitivul dvs., consultați funcția Help (Ajutor) a browserului dvs. sau vizitați www.aboutcookies.org, care conține informații complete despre cum să faceți acest lucru pe o mare varietate de browsere (link-ul este extern).

Alte tehnologii

 • De asemenea, este posibil să folosim alte tehnologii pe site-urile și aplicațiile noastre pentru a colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal în aceleași scopuri ca cele de mai sus, inclusiv:

etichete pe Internet (cum ar fi etichete de acțiune, GIF-uri cu un singur pixel, GIF-uri clare, GIF-uri invizibile și GIF-uri 1-de-1, tehnologii care ne permit să urmărim accesul utilizatorilor); și

tehnologia Adobe Flash (inclusiv Flash Local Objects Shared, cu excepția cazului în care setați altfel setarea).

 • Care sunt drepturile dumneavoastră si cum le puteți exercita?

Puteți exercita următoarele drepturi în condițiile și în limitele stabilite de lege:

 • dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi și, în cazul în care considerați că orice informație referitoare la dvs. este incorectă, neactuală sau incompletă, dreptul a solicita corectarea sau actualizarea acesteia;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau restricționarea acestora la anumite categorii de prelucrare;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării înainte de această retragere;
 • dreptul de a vă opune, în totalitate sau în parte, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal; 
 • dreptul de a vă opune comunicărilor de marketing direct; și
 • dreptul de a solicita portabilitatea, adică a ne cere ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau transferate unei persoanei la alegera dvs. , într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, fără obstacole din partea noastră și sub condiția obligațiilor de confidențialitate care vă revin. 

Cu toate acestea, rețineți că, în anumite condiții, refuzul dvs. de a accepta cookie-urile sau setările browserului dvs. vă pot afecta experiența de navigare și vă pot împiedica să utilizați anumite funcții pe site-urile sau aplicațiile noastre.

Dacă aveți o întrebare sau doriți să exercițați drepturile de mai sus, puteți trimite un e-mail la adresa [email protected], împreună cu o copie scanată a cărții dvs. de identitate pentru identificare, fiind înțeles că vom folosi aceste date numai pentru a vă verifica identitate și nu vom păstra copia după finalizarea verificării. Când trimiteți o astfel de copie scanată, asigurați-vă că ați cenzurat poza dvs. și codul numeric personal sau echivalent pe imaginea scanată.

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să adresați cererea dvs. responsabilului nostru cu protecția datelor pe adresa [email protected], care va investiga îngrijorarea dvs.

În orice caz, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritățile competente pentru protecția datelor, în plus față de drepturile de mai sus.Ce date tehnice sau tranzacționale putem stoca despre dumneavoastră? 

Categorii de date tehnice și tranzacționale 

 • În plus față de orice informații colectate despre dvs. în conformitate cu Partea I a acestei notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, putem colecta diverse tipuri de date cu caracter personal tehnice și tranzacționale standard despre dvs. în timpul utilizării site-urilor web și a aplicațiilor necesare pentru a asigura o funcționare adecvată a site-urilor noastre web și aplicațiilor, inclusiv:

  - informații privind browserul și dispozitivul dvs. (de exemplu, domeniul furnizorului de servicii de internet, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare și platforma, rezoluția ecranului, producătorul și modelul dispozitivului);

  - statistici referitoare la folosirea site-ului dvs. web și a aplicației noastre (de ex., informații privind paginile vizitate, informațiile cercetate, timpul petrecut pe site-ul nostru);

  - datele de utilizare (adică data și ora de acces a site-ului și aplicației noastre, fișierele descărcate);

  - locația dispozitivului dvs. când utilizați aplicația noastră (cu excepția cazului în care ați dezactivat această funcție modificând setările dispozitivului); și

  - mai general, orice informație pe care ne-o furnizați atunci când utilizați site-ul web și aplicația noastră.

  Vă rugăm să rețineți că nu vom colecta, utiliza sau dezvălui datele cu caracter personal ale unui minor sub vârsta de 16 ani, fără a obține consimțământul prealabil al unui părinte sau al unui reprezentant legal.

De ce colectăm date tehnice și tranzacționale? 

 • Noi prelucrăm întotdeauna datele dvs. cu caracter personal pentru un anumit scop și prelucrăm numai datele cu caracter personal relevante pentru atingerea acestui scop. În plus față de toate scopurile deja comunicate în partea I a prezentei note de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prelucrăm, de asemenea, datele cu caracter personal colectate în timpul utilizării unuia dintre site-urile sau aplicațiile noastre, în următoarele scopuri standard:

gestionarea utilizatorilor (de exemplu, înregistrarea, gestionarea contului, răspunsul la întrebări și furnizarea de asistență tehnică);

gestionarea și îmbunătățirea site-ul web și ale aplicațiilor (de exemplu, diagnosticarea problemelor de pe server, optimizarea traficului, integrarea și optimizarea paginilor web acolo unde este cazul);

măsurarea utilizării site-ului web și a aplicațiilor (de exemplu, prin elaborarea de statistici despre trafic, prin colectarea de informații privind comportamentul utilizatorilor și paginile pe care le accesează);

îmbunătățirea și personalizarea experienței dvs. și adaptarea mai bună a conținutului dvs. (de exemplu, prin amintirea selecțiilor și preferințelor dvs., prin utilizarea cookie-urilor);

să vă trimitem servicii și conținut personalizate; 

îmbunătățirea calității produselor și serviciilor noastre și extinderea activităților noastre comerciale; 

monitorizarea și prevenirea fraudei, încălcării și a altor posibile utilizări incorecte ale site-ului și aplicației noastre;

raspunsul la o cerere oficială din partea unei autorități publice sau judiciare cu autorizația necesară;

gestionarea resurselor noastre IT, inclusiv managementul infrastructurii și continuitatea activității;

păstrarea intereselor economice ale societății și asigurarea conformității și raportării (cum ar fi respectarea politicilor noastre și a cerințelor legale locale, impozite și deduceri, gestionarea presupuselor cazuri de fraudă, efectuarea de audituri, apărarea litigiilor);

arhivarea și păstrarea înregistrărilor; și

orice alte scopuri impuse de lege și autorități.

 • Cum veți fi informați cu privire la modificările aduse notei noastre de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal? 
 • Orice modificări sau adăugiri ulterioare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal descrise în această notă vă vor fi comunicate în prealabil printr-o notificare individuală folosind canalele noastre obișnuite de comunicare (de exemplu prin e-mail), precum și prin site-urile sau aplicațiile noastre (prin bannere, ferestre pop-up sau alte mecanisme de notificare).

Vă rugam să transmiteți eventualele reacții adverse sau reclamații legate de produse prin email la adresa: [email protected] sau telefonic la: +420775884204.